Camera hành trình Vietmap G40 màn hình cảm ứng gắn gương, cảnh báo tốc độ

4.290.000 

Camera hành trình Vietmap G40 màn hình cảm ứng gắn gương, cảnh báo tốc độ, cảnh báo ADAS

Camera ghi trình trước và sau xe
Cảnh báo tốc độ giới hạn của xe
Cảnh báo bằng giọng nói
Màn hình cảm ứng tràn viền