Android Box Vietmap BM9 biến màn hình theo xe thành màn hình android

8.390.000 

Android Box VIETMAP BM9 cho ô tô biến màn hình theo xe thành màn hình android

– Cấu hình cao ( 4G Ram/ 64GB Rom)
– Biến màn hình theo xe thành màn hình android.
– Tích hợp sẵn phần mềm dẫn đường Vietmap S2:
– Dẫn đường chuyên dụng cho ô tô